מאגר יועצים דיגיטלי חכם
 

אנו מקימים עבור רשויות מקומיות ותאגידים עירוניים,  מאגר יועצים דיגיטלי מקצועי, העונה על דרישות חוזר מנכ"ל משרד הפנים 8/2016 - בלוח זמנים קצר ביותר, תוך חסכון עצום במשאבי ניהול ובזמן.


רכיבי הפתרון:


מודול רישום: מאפשר ליועצים להירשם עצמאית למאגר. היועצים מעלים בעצמם את פרטיהם ואת המסמכים שהלקוח (רשות מקומית או תאגיד) דורש כתנאי סף. החומר מועבר אוטומטית למערכת הניהול של המאגר


מודול ניהול: מאפשר לבדוק את החומר שהוגש למאגר כדי לאשר או לדחות הכללת יועצים שנרשמו,  לשלוף מהמאגר יועצים לפי תחומים, לפנות אל יועצים באופן שוטף להגשת הצעות, לקלוט הצעות מחיר מיועצים ולנהל ולתעד את ישיבות וועדת היועצים


חשוב (!) - יש לנו את הידע והכלים להפוך תוך זמן קצר, מאגר מסמכים פיסי למאגר יועצים דיגיטלי - הפתרון מיועד לרשויות מקומיות ולתאגידים שאספו טפסים ומסמכים מיועצים ושטרם הפכו אותם  למאגר מנוהל


לקבלת פרטים נוספים

ולתיאום פגישה

LandIt.co.il | מערכת לבניית דפי נחיתה